Platba

Spôsob platby:

a) Prevod na účet/ Vklad na účet 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
Číslo účtu: 2942049982/1100 

IBAN: SK2711000000002942049982
Variabilný symbol: číslo zálohovej faktúry 
Prípadne kupujúci uvedie do poznámky tiež svoje meno a priezvisko. Pri tomto spôsobe platby je kupujúci povinný zaplatiť za tovar vopred vo výške 100% z celkovej ceny zásielky po tom, ako mu bude potvrdená dostupnosť tovaru a následne zaslaná zálohová faktúra. Objednávka bude potvrdená kupujúcemu až v deň pripísania ceny na účet predávajúceho. 

b) Platba na dobierku kuriérovi
Cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí pri jeho prevzatí od kuriéra. Zaručujeme dodanie tovaru priamo na adresu zákazníka.

V prípade objednávky nábytku pri spôsobe platby b) je potrebné vopred uhradiť zálohu prevodom na účet vo výške 50% z celkovej ceny zásielky.